ANBI

ANBI
De Stichting Nederlands Migratie Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Rechtspersonen- en Samenwerkingsverbandennummer (RSIN) is 009871615.

Beloningsbeleid

De stichting hanteert een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). De bestuurders ontvangen vacatiegeld voor de bijeenkomsten en activiteiten en een vergoeding voor gemaakte onkosten.

KvK
De Stichting Nederlands Migratie Instituut is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41154950.