• In verband met een scholing dag is NMI op dinsdag 16 april beperkt telefonisch bereikbaar. Wanneer u ons een bericht stuurt of telefonisch uw gegevens achterlaat, nemen wij vanaf woensdag 17 april contact met u op.

ANBI

ANBI

De Stichting Nederlands Migratie Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Rechtspersonen- en Samenwerkingsverbandennummer (RSIN) is 009871615.

Een uitgebreide toelichting op de ANBI status vindt u hier.

Beloningsbeleid

De stichting hanteert een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). De bestuurders ontvangen vacatiegeld voor de bijeenkomsten en activiteiten en een vergoeding voor gemaakte onkosten.

KvK

De Stichting Nederlands Migratie Instituut is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41154950.