• Wij staan klaar om cliënten uit Turkije en hun familie in binnen- en buitenland in deze moeilijke tijden te ondersteunen, en hulp te bieden met betrekking tot hun sociaaljuridische positie.

ANBI

ANBI

De Stichting Nederlands Migratie Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Rechtspersonen- en Samenwerkingsverbandennummer (RSIN) is 009871615.

Een uitgebreide toelichting op de ANBI status vindt u hier.

Beloningsbeleid

De stichting hanteert een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). De bestuurders ontvangen vacatiegeld voor de bijeenkomsten en activiteiten en een vergoeding voor gemaakte onkosten.

KvK

De Stichting Nederlands Migratie Instituut is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41154950.