Voor Professionals

Wij delen graag onze kennis over Remigreren en werken samen met verschillende instanties.

NMI voor professionals

Bent u een professional en wilt u meer weten over NMI of heeft u een specifieke vraag, neem dan contact met ons op via 030 234 29 36. NMI is een non-profit organisatie en zal nooit informatie verstrekken of ondersteuning bieden aan commerciële partijen.

Contact met alle betrokken (overheids)instanties 

NMI onderhoudt in Nederland contacten met alle relevante onderdelen van de Nederlandse overheid en instanties, onder andere:

NMI heeft ook goede relaties met overheidsonderdelen en organisaties in het buitenland, zoals: 

Het doel van dit contact is om algemene kennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Daardoor kan het NMI cliënten optimaal adviseren. 

Netwerk van maatschappelijke organisaties

NMI onderhoudt een uitgebreid netwerk aan contacten met diverse organisaties en initiatieven binnen én buiten Nederland om in contact te komen en blijven met zijn doelgroepen. Wij geven voorlichtingsbijeenkomsten bij deze organisaties. Daarnaast zijn we regelmatig aanwezig in bibliotheken, buurthuizen en kantoren van (deel)gemeentes om cliënten te adviseren. Belt u voor meer informatie hierover naar 030 234 29 36.

Tot het netwerk behoren onder andere: