Werkwijze

Zo werkt NMI

Onze werkwijze
Sinds 2020 verloopt contact met de NMI consulenten vooral per telefoon, WhatsApp en e-mail. Dat blijft zo, ook als de covid-19 maatregelen versoepeld worden of helemaal verdwijnen. Alleen als de consulent denkt dat dit noodzakelijk is, kan na overleg een afspraak op één van de NMI locaties worden gemaakt. NMI heeft geen inloopspreekuren meer. Langskomen zonder afspraak is niet mogelijk.

NMI consulenten
Bij NMI werken consulenten met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Balkan of andere achtergrond. De talen die zij spreken zijn: Turks, Marokkaans Arabisch, Arabisch, Bosnisch/Servisch, Spaans, Engels, Duits, Frans en Papiamento. Alle consulenten zijn goed op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving in Nederland en diverse bestemmingslanden.

Onze consulenten werken voor een deel vanuit het hoofdkantoor in Utrecht en voor een deel op de regiolocaties, verspreid over Nederland.

NMI dienstverlening
Na een eerste telefonisch contact, of na het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst, kan cliënt een afspraak maken met een consulent van NMI. Tijdens dit gesprek:

  • Licht de consulent de verschillende opties bij terugkeer naar het geboorteland toe,
  • Geeft hij/zij uitleg over de Remigratiewet en bespreekt of deze voor cliënt van toepassing is,
  • Begeleidt hij/zij indien gewenst bij het invullen van formulieren.

Dit kunt u verwachten van NMI
NMI kan cliënten helpen bij het invullen van een aanvraagformulier voor remigratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of bij het uitleggen of het opstellen van andere gerelateerde documenten. Cliënten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het versturen van ingevulde en getekende formulieren of andere correspondentie met instanties als de Belastingdienst, het UWV of Pensioenfondsen.

In de eerste periode na vertrek (remigratie) kunnen cliënten nog contact met NMI opnemen als er dringende vragen zijn of iets onduidelijk is. Wij verwijzen ze dan naar de juiste instantie.

Vrijwilligheid van alle betrokkenen
Als cliënt samen met een partner (echtgenoot of echtgenote) wil remigreren, zal een consulent deze altijd ook willen spreken. Vrijwilligheid van beide partners en volwassen kinderen is voor NMI een belangrijk uitgangspunt.

Privacy volgens voorschriften
NMI registreert noodzakelijke gegevens in een cliëntensysteem, omdat de dienstverlening vaak uit meerdere contacten en nazorg bestaat. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en volgens wettelijke voorschriften weer vernietigd.