Remigratie en de overheid

NMI Koffers

Afspraken tussen Nederland en andere landen

De Nederlandse overheid keert alleen uitkeringen uit in landen waarmee afspraken gemaakt zijn over de controle. Dit zijn alle landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de zogenaamde verdragslanden. Een AOW-uitkering naar een niet-verdragsland wordt niet volledig uitgekeerd.

De Nederlandse overheid kan uw gegevens controleren. Het is dus belangrijk dat de informatie die u geeft correct is. Geeft u de Nederlandse overheid onjuiste gegevens, dan riskeert u een grote boete. Ook in gesprekken met onze consulenten hebben we de correcte informatie nodig, om het juiste advies te geven.

‘Als ik ziek word in mijn geboorteland, wil ik een goede zorgverzekering hebben’

Wij helpen je graag met 
onafhankelijk advies op maat.