Over NMI

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is een zelfstandige, onafhankelijke stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Ons doel

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is een zelfstandige, onafhankelijke stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Ons doel is om onze cliënten en hun gezinsleden een weloverwogen keuze te laten maken om al dan niet te remigreren. Wij zijn géén overheidsorganisatie of controlerende instantie, en we hebben geen opsporingsbevoegdheid. NMI verschaft geen geld of uitkering, en beslist niet over remigratie.

Onze taken

Het NMI verzorgt: 

  • Voorlichting op locatie
  • Informatie, advies en begeleiding aan migranten en erkende vluchtelingen die vanuit Nederland willen terugkeren naar hun land van oorsprong
  • Uitleg over de Remigratiewet en aanverwante regelingen
  • Beoordeling of cliënt een beroep kan doen op de Remigratiewet of een andere wettelijke regeling
  • Advies over regels rond het vertrek uit Nederland en de aankomst in het bestemmingsland
  • Nazorg in de eerste periode na remigratie