Organisatie

Wij zijn NMI

NMI is een kleine stichting met een platte organisatie en gemiddeld 15 medewerkers.
Onze sociaaljuridische consulenten vormen de kern van de organisatie. Zij werken door het hele land op de verschillende NMI-locaties, verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en voeren individuele adviesgesprekken. Hun werk namens de stichting wordt mogelijk gemaakt door medewerkers van office, (financiële) administratie, personeelszaken en directie.

Het doel van de stichting:

 • NMI ondersteunt migranten die vertrek uit Nederland overwegen door middel van voorlichting en begeleiding bij hun besluitvorming.
 • NMI levert een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het remigratiebeleid in Nederland door middel van objectief advies.

Zo bereiken we ons doel:

 • NMI begeleidt op verzoek van cliënt en het gezin het keuzeproces met betrekking tot de remigratiebeslissing.
 • NMI houdt spreekuren voor individuen en organiseert bijeenkomsten voor groepen, waarbij materiële en immateriële aspecten van het keuzeproces aan de orde komen.

De stichting verricht zijn werkzaamheden voor de doelgroepen met respect voor, en inachtneming van, de levensovertuiging en identiteit van de individuele betrokkenen.

Jaarverslag

Bekijk hier het meest recente jaarverslag.

NMI Bestuur en directie
Het bestuur van NMI wordt, conform artikel 4 van de Statuten van NMI, gevormd door vertegenwoordigers uit de doelgroepen van het integratiebeleid en/of hun organisaties, vertegenwoordigers van verschillende relevante maatschappelijke organisaties, en leden die zijn benoemd op grond van hun kennis van en hun betrokkenheid met (re)migratie en de verschillende aspecten daarvan.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • dhr. W. Varkevisser
  voorzitter
 • mw. P. Muller
  vicevoorzitter en secretaris
 • dhr. A.I. Yalin
  penningmeester
 • mw. N. Kibaroglu
  lid
 • dhr. I Simsek
  lid
 • dhr. H.B. Kok
  directeur