Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen die mensen hebben bij Remigratie. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op voor een antwoord of advies op maat.

Overzicht

Mijn persoonlijke situatie is gewijzigd sinds mijn remigratie, moet ik dat melden?

Als uw persoonlijke situatie wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Bijvoorbeeld als u alleenstaand bent en gaat samenwonen, als u van uw partner gaat scheiden of duurzaam gescheiden gaat leven, als uw partner overlijdt, of als uw kind meerderjarig wordt. 
Of een zo’n wijziging gevolgen heeft voor uw uitkering, kunt u zelf checken op de website van de SVB of het UWV.


Kan ik mijn uitkering meenemen als ik vertrek?

Ontvangt u AOW, WIA, WAO, of ANW? Dan kunt u deze uitkering in veel gevallen meenemen bij een permanente verhuizing naar uw geboorteland. Het kan zijn dat de hoogte van uw uitkering wordt aangepast. Bijvoorbeeld als de kosten van levensonderhoud in dat land lager zijn dan in Nederland. Ook kan het betekenen dat de loonheffing anders wordt berekend of dat u voortaan in het remigratieland belasting afdraagt. Een WW-uitkering kunt u niet meenemen. Dit geldt ook voor een uitkering die gebaseerd is op de Participatiewet, zoals de bijstandsuitkering.

Ik wil naar het buitenland om werk te zoeken

Gaat u naar een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan kunt u 3 maanden naar werk zoeken met behoud van uw volledige WW-uitkering. Het maakt dan niet uit of u in die periode in Nederland woont of in het buitenland.

Ik wil terug naar Nederland en wil mijn Nederlandse nationaliteit terug

Zolang u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit kunt u terugkeren naar Nederland. In dat geval zult u langs de gebruikelijke weg opnieuw uw positie in de Nederlandse samenleving moeten vinden. In ieder geval moet u in een Nederlandse gemeente ingeschreven zijn, zonder dat wordt hervestiging in Nederland lastig. Als u voor terugkeer naar uw geboorteland afstand deed van de Nederlandse nationaliteit, kunt u binnen een jaar na remigratie een verzoek om terug te keren indienen. Uw uitschrijving uit de Nederlandse gemeente wordt hierbij als peildatum aangehouden. Nadat u weer 1 jaar in Nederland hebt gewoond, kunt u als ex-Nederlander via een optieverklaring van de gemeente waar u woont een verzoek indienen om het Nederlanderschap terug te verkrijgen.

Ik wil mijn familie in Nederland bezoeken

Heeft u gebruik gemaakt van de Remigratiewet en bezit u geen Nederlands paspoort (meer), dan kunt u een vijfjaren visum aanvragen: met een geldigheidsduur tot vijf jaar kunt u voor een duur van maximaal 90 per 180 dagen een bezoek brengen aan Nederland en andere Schengen-landen.

Een vijfjaren visum is niet verplicht, u kunt ook telkens wanneer u naar Nederland komt een visum aanvragen voor familiebezoek of vakantie