Actueel

Problemen UWV-betalingen naar o.a. Turkije

Het blijkt dat een aantal banken in Turkije de UWV-uitkeringen aan cliënten niet tijdig heeft kunnen overmaken. Ook worden er kosten berekend bij overboekingen naar buitenlandse rekeningen. Sinds november 2021 worden de betalingen naar een land buiten het SEPA gebied (EU en EER landen) op uniforme wijze verwerkt.

Betalingen naar een land buiten het SEPA gebied (o.a. Turkije, Bosnië, Servië, Suriname) vinden plaats via een bank die een ‘Euro-rekening’ houdt, een tussenbank dus. Helaas brengen sommige van die tussenbanken kosten in rekening aan de ontvanger. De bank waarmee UWV bankiert, garandeert UWV dat ze geen kosten in rekening brengen en wijzen de tussenbank van de rekeninghouder aan als boosdoener. UWV is inmiddels op de hoogte en in overleg met de betreffende banken om een oplossing te helpen vinden, maar heeft hier verder geen invloed op.

Een oplossing zou kunnen zijn om van bank te wisselen. Het is in dat geval raadzaam als cliënten van tevoren onderzoeken of er een tussenbank is bij de overboeking, en of hier kosten voor worden doorberekend aan de ontvanger.

24-02-2022