Kuruluş

Biz NMI’yiz

NMI, yatay bir organizasyona sahip, ortalama 15 çalışanı olan küçük bir vakıftır.
Sosyal ve hukuk danışmanlarımız, kurumun özünü oluşturmaktadır. Bunlar ülke çapında çeşitli NMI şubelerinde çalışırlar, bilgilendirme toplantıları ve bireysel danışma görüşmeleri yaparlar.
Vakıf adına çalışmalar, ön büro, (mali) idare, insan kaynakları çalışanları ve müdüriyet tarafından gerçekleştirilmektedir.

Vakfın amacı:

  • NMI, kesin dönüş yapmak isteyenlere karar alma süreçlerinde bilgi ve rehberlik hizmeti vererek Hollanda’dan dönüş yapmayı düşünen göçmenlere dönüş kararlarında destek
  • NMI, Hollanda‘da kesin dönüş politikasının geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularda tarafsız tavsiyelerle katkıda bulunur

Hedefimize nasıl ulaşıyoruz:

Müşteri ve ailenin talebi üzerine NMI, geri dönüş yapma kararına ilişkin seçim sürecine rehberlik hizmeti verir.

  • NMI, bireyler için görüşme saatleri ve gruplar için bilgilendirme toplantılari düzenler,bu görüşmelerde seçim sürecinin maddi ve manevi yönleri tartışılır.
  • Vakıf, hedef gruplara yönelik faaliyetlerini, bireysel ilgililerin inançlarına ve kimliklerine saygı duyarak yürütür.

NMI Yönetim Kurulu ve Müdüriyeti

NMI Tüzüğünün 4. maddesi uyarınca NMI Yönetim Kurulu, bütünleşme (entegrasyon) politikasının hedef gruplarından ve/veya kuruluşlarından temsilciler ve geri dönüş/göç ve bunların çeşitli yönleriyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.

 

2020 yılında yönetim kurulunu oluşturanlar:

  • Bay W. Varkevisser (başkan)
  • Bayan P. Muller (başkan yardımcısı ve sekreter)
  • Bay A.I. Yalın (sayman)
  • Bayan N. Kibaroğlu (üye)
  • Bay I. Şimşek (üye) Müdüriyet:
  • Bay H.B. Kok