Tarihçesi

Nederlands Migratie Instituut – Geschiedenis

Göç merkezinden NMI’ye giden yol: hareketli bir tarihçe

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda birçok Hollandalı, bazı diğer ülkelerin yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya göç etmiştir. Onlara yardım etmek için bu süre zarfında dört göç merkezi kurulmuştur. 1950’lerde ve 1960’larda Hollanda’da bir işçi kıtlığı ortaya çıktığında, şirketler aktif olarak “misafir işçileri” istihdam ettiler. Başlangıçta esas olarak Akdeniz ülkelerinden, daha sonra da başka yerlerden. Onlarca yıl sonra bu göçmenlerden bazıları, geldikleri ülkelerine dönmeye veya başka bir ülkeye göç etmeye karar vermişlerdir.

Ortak girişim

1985’te geri dönüşle ilgili ilk deneysel düzenlemeler gerçekleştirildi: Temel Geri Dönüş Sübvansiyonu Düzenlemesi ve Geri Dönüş Düzenlemesi. Bunlar esas olarak Güney Avrupalılar ve Türkiye, Fas, Yugoslavya, Tunus, Maluku Adaları, Surinam, Hollanda Antilleri, Aruba’dan gelen göçmenler ve tanınmış mülteciler için tasarlanmıştı. 1987’de bu düzenlemeler kesinleşmiştir. Göçmenlere olası bir geri dönüşle ilgili soruları hakkında doğru tavsiyelerde bulunabilmek için, eski göç merkezleri, Yabancı İşçileri Göçmenlik Konusunda Bilgilendirme projesi, Sendikalar, Hollanda Belediyeler Birliği ve diğer bazı sosyal irtibat ağı kuruluşları, 1989 yılında Hollanda Göç Enstitüsü’nü başlatmak için girişimde bulundu. (NMI).

Göçmenlikten göç ve geri dönüşe

Hollanda Göç Enstitüsü 1 Nisan 1991 tarihinde Lahey’de kapılarını açmıştır. Geri dönüş yapmak veya göç etmeye devam etmek isteyen göçmenlere ve tanınmış mültecilere yardım etmek önemli bir görevdi. Diğer bir görev ise (1994’e kadar) Kanada, Yeni Zelanda, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelere gitmek isteyen Hollandalılara tavsiyelerde bulunmaktı. 1990’ların sonlarında, göç merkezleri, NMI yönetiminden geri çekilmişlerdir.

Takip eden dönemde geri dönüş, Hollanda siyasetinde düzenli olarak tartışma konusu olmuştur. NMI, hedef grupları için görünür ve kolay erişilebilir olmak üzere Hollanda genelinde yayılmış ve birden fazla şubeden çalışmıştır. Merkez ofis Utrecht’e taşınmıştır.

2024 yılına kadar sunulacak hizmetler

1 Nisan 2000’de, Hollanda devleti geri dönüş olanaklarını genişletmiştir ve mevcut Geri Dönüş Yasası yürürlüğe girerek onu Maluku Adaları’ndan gelen ve Surinamlı Hollandalılar için erişilebilir hale getirmiştir. 1 Temmuz 2014 itibariyle, Geri Dönüş Yasası büyük ölçüde sadeleştirilmiştir. Geri Dönüş Yasası, 31 Aralık 2024 tarihinde kesin olarak sona erecektir. Bu durum aynı zamanda NMI’nin hizmetlerinin o tarihte sona ereceği anlamına gelmektedir.