Actueel

Vrijstelling loonheffing met in Nederland achterblijvende partner

Een vraag die NMI vaak krijgt, gaat over het recht op vrijstelling van loonheffing op de uitkering na (r)emigratie naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije, wanneer de partner in Nederland blijft wonen.

NMI kan helpen bij de aanvraag van deze vrijstelling, maar is geen belastingadviseur, uitvoeringsinstituut of beoordelende instantie. De Belastingdienst beslist uiteindelijk over toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag.

Vanuit onze ervaring kunnen wij stellen dat de Belastingdienst de regel hanteert, dat de (r)emigrant geen recht op vrijstelling van loonheffing toekomt in Marokko of Turkije wanneer de gehuwde partner zich niet uitschrijft bij de Nederlandse gemeente. Volgens de Belastingdienst is dan nog sprake van een duurzame band met Nederland, waardoor de (r)emigrant ook belastingplichtig blijft in Nederland.

Het komt voor dat (r)emigranten met een achterblijvende partner toch het brutobedrag van hun uitkering uitbetaald krijgen in het buitenland. In dat geval moet de (r)emigrant rekening houden met terugvordering van de vrijgestelde bedragen op een later moment. De beslissingsbevoegdheid bij dit vraagstuk ligt bij de Belastingdienst en niemand anders.

Bedenk dat elk land een ander belastingverdrag heeft met Nederland en er per land andere regels kunnen gelden omtrent vrijstelling van loonheffing bij (r)emigratie. Zo kan voor bepaalde landen de hoogte van de uitkering uit Nederland een criterium zijn bij beoordeling door de Belastingdienst en geldt in sommige landen helemaal geen recht op vrijstelling.

Bel voor nader advies de Belastingtelefoon Buitenland (+31 555 385 385) of raadpleeg uw belastingadviseur.

23-06-2021