NMI zoekt een ervaren bestuurslid (m/v)

Wie zijn wij?
Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige definitieve, dan wel tijdelijke terugkeer naar het
herkomstland. De onafhankelijke stichting geeft in opdracht van het Ministerie van SZW voorlichting,
advies en begeleiding over de Remigratiewet en remigratie gerelateerde onderwerpen aan
migranten en erkende vluchtelingen. In de dienstverlening van NMI staat de individuele situatie van
de cliënt altijd centraal waarbij de positie van (mee)remigrerende vrouwen en kinderen bijzondere
aandacht heeft.

Welke uitdagingen zijn er?
Het NMI gaat een spannende tijd tegemoet. De Remigratiewet is in 2014 sterk versoberd en wordt in
2025 opgeheven. Sinds 2016 heeft het NMI een gewijzigde opdracht. De huidige overeenkomst is
sinds twee jaar in werking en geldt tot 2021, met een optie tot verlenging van twee keer twee jaar.
Naast de voorlichting en begeleiding verkent het de mogelijkheden zijn dienstverlening voor de
toekomst te borgen. Daarom zal het NMI zich in de komende periode gaan richten op verdieping van
zijn dienstverlening. Hiermee wordt koers gezet op ondernemerschap en het benutten van kansen.
Het is van cruciaal belang dat het NMI de komende tijd zijn zichtbaarheid vergroot en nieuwe
samenwerkingen met maatschappelijke organisaties aangaat. Het mag duidelijk zijn dat deze ambitie
vraagt om een stevig en betrokken bestuurslid dat samen met de mede bestuursleden sturing kan
geven aan deze opdracht.

Besturing NMI
Het NMI kent een organisatiemodel met een bestuur en een directeur. Het bestuur fungeert als
klankbord voor de directeur en staat deze met raad en daad bij, maar houdt daarbij een gezonde
afstand tot de dagelijkse gang van zaken. Er is een heldere scheiding tussen taken en bevoegdheden
van de directeur en het bestuur. De directeur heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk
voor de uitvoering van de beleidsplannen en de activiteiten, op basis van het directiereglement
waarin de richtlijnen voor de directievoering zijn vastgelegd. Het functioneren van de directeur wordt
jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen, er wordt vier tot zes keer per jaar
vergaderd.

Profiel
Vanzelfsprekend heb je sterke affiniteit met remigratievraagstukken en de doelgroepen van het NMI
en weet je de ontwikkelingen binnen het werkveld te vertalen naar de opdracht van het NMI.
Je beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring en weet een goede balans te vinden tussen
betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Maatschappelijk ondernemerschap zit je in het bloed en je
weet op een vanzelfsprekende manier nieuwe netwerken aan te boren en aan je te binden.
Daarnaast beschik je bij voorkeur zelf over een relevant netwerk.

Vergoeding
De functie van bestuurslid betreft een onbezoldigde functie. Per vergadering of werkgroep activiteit
ontvangt het bestuurslid een vergoeding, inclusief vergoeding van de reiskosten.
Het NMI heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Procedure
De sollicitatiegesprekken worden gehouden met de voorzitter van het bestuur, een bestuurslid en de
directeur. De gesprekken zijn gepland in het najaar en zullen plaatsvinden in Utrecht.

Solliciteren?
Als je vindt dat je binnen het gevraagde profiel past, nodigen wij je van harte uit om je motivatie en
CV aan ons toe te sturen. Dit kan via de mail naar ezra.vanduuren@nmigratie.nl of een brief naar: Nederlands
Migratie Instituut, t.a.v. E. van Duuren, Postbus 19215, 3501 DE Utrecht. 

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.