Wat doet het NMI ?

Het Nederlands Migratie Instituut, het NMI, geeft samenhangende informatie, advies en begeleiding aan migranten en erkende vluchtelingen die in het kader van de Remigratiewet willen terugkeren naar het land van herkomst. Het NMI geeft informatie over deze wet en aanverwante regelingen. 

Het NMI kijkt vooral of de mogelijkheid er is om een beroep te doen op deze remigratiewet. Ook bekijken we of er verder nog remigratiemogelijkheden zijn voor de cliënt door gebruik te maken van andere wettelijke regelingen. Op deze manier kan de cliënt weloverwogen een keuze maken. 

Een tweede belangrijke taak van het NMI is het adviseren over regels bij vertrek en aankomst. Ten slotte biedt het NMI nazorg: het geeft informatie en advies aan migranten die al met een regeling geremigreerd zijn.   

Spreekuur bij u om de hoek

De dienstverlening is objectief en onafhankelijk. De hulpvraag van de cliënt staat hierbij altijd centraal. Het NMI is zeer toegankelijk voor de doelgroep die het wil bereiken: we spreken vaak de taal van de cliënt en hebben kennis van de sociaal-culturele achtergrond. Kennis van de sociale zekerheid in Nederland en het land van herkomst is eveneens aanwezig.     

Het NMI houdt in het hele land spreekuur. Naast vaste spreekuurlocaties houdt het NMI steeds vaker spreekuur bij gemeentelijke loketten en andere dienstverleners.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het NMI werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de komende periode wil het NMI nog meer integrale dienstverlening bieden. Wij zoeken daarom nadrukkelijk de samenwerking op met andere professionals.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.