Ik wil terug

Remigreren - Ik wil terug

Ik wil terug naar mijn geboorteland.

Wie definitief terugkeert naar het geboorteland, komt mogelijk in aanmerking voor de Remigratiewet. Of dat voor u geldt, ontdekt u snel:

Doe de Remigratiewet zelftest

De Remigratiewet geldt voor de volgende mensen:

  • Erkende vluchtelingen en asielgerechtigden
  • Personen geboren in en afkomstig uit Suriname
  • Mensen uit zogenoemde ‘wervingslanden’, waaronder Turkije en Marokko
  • Mensen uit Indonesië en met name van de Molukse eilanden

Geldt de Remigratiewet voor u? Dan hebt u mogelijk levenslang recht op een gegarandeerd bedrag per maand voor de kosten van het levensonderhoud in uw remigratieland. Dit bedrag is afgestemd op uw gezinssituatie. Het maakt dus verschil of u alleenstaand bent, alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend.

Meer weten?  Neem contact met ons op. We geven kosteloos advies op basis van uw persoonlijke situatie.

Antwoorden op vragen die veel gesteld worden.

Kan ik mijn uitkering meenemen als ik vertrek?

Ontvangt u AOW, WIA, WAO, of ANW? Dan kunt u deze uitkering in veel gevallen meenemen bij een permanente verhuizing naar uw geboorteland. Het kan zijn dat de hoogte van uw uitkering wordt aangepast. Bijvoorbeeld als de kosten van levensonderhoud in dat land lager zijn dan in Nederland. Ook kan het betekenen dat de loonheffing anders wordt berekend of dat u voortaan in het remigratieland belasting afdraagt. Een WW-uitkering kunt u niet meenemen. Dit geldt ook voor een uitkering die gebaseerd is op de Participatiewet, zoals de bijstandsuitkering.

Ik wil terug naar Nederland en wil mijn Nederlandse nationaliteit terug

Zolang u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit kunt u terugkeren naar Nederland. In dat geval zult u langs de gebruikelijke weg opnieuw uw positie in de Nederlandse samenleving moeten vinden. In ieder geval moet u in een Nederlandse gemeente ingeschreven zijn, zonder dat wordt hervestiging in Nederland lastig. Als u voor terugkeer naar uw geboorteland afstand deed van de Nederlandse nationaliteit, kunt u binnen een jaar na remigratie een verzoek om terug te keren indienen. Uw uitschrijving uit de Nederlandse gemeente wordt hierbij als peildatum aangehouden. Nadat u weer 1 jaar in Nederland hebt gewoond, kunt u als ex-Nederlander via een optieverklaring van de gemeente waar u woont een verzoek indienen om het Nederlanderschap terug te verkrijgen.

Ik wil mijn familie in Nederland bezoeken

Heeft u gebruik gemaakt van de Remigratiewet en bezit u geen Nederlands paspoort (meer), dan kunt u een vijfjaren visum aanvragen: met een geldigheidsduur tot vijf jaar kunt u voor een duur van maximaal 90 per 180 dagen een bezoek brengen aan Nederland en andere Schengen-landen.

Een vijfjaren visum is niet verplicht, u kunt ook telkens wanneer u naar Nederland komt een visum aanvragen voor familiebezoek of vakantie

Ik wil naar het buitenland om werk te zoeken

Gaat u naar een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan kunt u 3 maanden naar werk zoeken met behoud van uw volledige WW-uitkering. Het maakt dan niet uit of u in die periode in Nederland woont of in het buitenland.

“Als ik ziek word in mijn geboorteland, wil ik kunnen vertrouwen op mijn zorgverzekering.”

We adviseren over verzekeringen en andere vragen.