Ik ben al terug

Remigreren - Ik ben al terug

Ik ben al terug en heb een vraag

Ook als u al bent teruggekeerd naar uw geboorteland, kunnen we iets voor u betekenen. Met nazorg, en inzicht in de regels en wetgeving waarmee u te maken kunt krijgen in het remigratieland. Denk in elk geval aan de volgende zaken.

Regel elk jaar een levensbewijs. Eenmaal per jaar vraagt uw uitkeringsinstantie, pensioenfonds, de SVB of het UWV om een levensbewijs. Dat is een voorgedrukt formulier waarop een bevoegde ambtenaar in het remigratieland verklaart dat u nog in leven bent. In de brief die u van de uitkerende instantie ontvangt, staat waar u het levensbewijs moet laten invullen en afstempelen.

Ga na of u voor vrijstelling van bepaalde belastingen in aanmerking komt
Woont u in het buitenland maar hebt u wel inkomen uit Nederland? Het kan zijn dat u over dat inkomen geen belasting hoeft te betalen in Nederland. Om te voorkomen dat u in twee landen inkomstenbelasting betaalt, heeft Nederland namelijk met een aantal landen afspraken gemaakt.

U kunt vrijstelling aanvragen voor het inhouden van loonbelasting en premie volksverzekeringen met het formulier ‘Aanvraag vrijstelling van loonheffing’. Ga voor meer informatie hierover naar de website van de Belastingdienst of raadpleeg een erkende belastingadviseur.

Meestal bent u alleen belasting verschuldigd voor de periode dat u in Nederland woonde. Over de inkomsten die u ná uw remigratie heeft ontvangen, hoeft u geen belasting te betalen in Nederland, tenzij u gebruik maakt van het keuzerecht om het gehele jaar als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de Belastingdienst of bij uw belastingadviseur.

Meer weten? Neem contact met ons op. We geven kosteloos advies op basis van uw persoonlijke situatie.

Antwoorden op vragen die veel gesteld worden.

Kan ik mijn uitkering meenemen als ik vertrek?

Ontvangt u AOW, WIA, WAO, of ANW? Dan kunt u deze uitkering in veel gevallen meenemen bij een permanente verhuizing naar uw geboorteland. Het kan zijn dat de hoogte van uw uitkering wordt aangepast. Bijvoorbeeld als de kosten van levensonderhoud in dat land lager zijn dan in Nederland. Ook kan het betekenen dat de loonheffing anders wordt berekend of dat u voortaan in het remigratieland belasting afdraagt. Een WW-uitkering kunt u niet meenemen. Dit geldt ook voor een uitkering die gebaseerd is op de Participatiewet, zoals de bijstandsuitkering.

Ik wil terug naar Nederland en wil mijn Nederlandse nationaliteit terug

Zolang u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit kunt u terugkeren naar Nederland. In dat geval zult u langs de gebruikelijke weg opnieuw uw positie in de Nederlandse samenleving moeten vinden. In ieder geval moet u in een Nederlandse gemeente ingeschreven zijn, zonder dat wordt hervestiging in Nederland lastig. Als u voor terugkeer naar uw geboorteland afstand deed van de Nederlandse nationaliteit, kunt u binnen een jaar na remigratie een verzoek om terug te keren indienen. Uw uitschrijving uit de Nederlandse gemeente wordt hierbij als peildatum aangehouden. Nadat u weer 1 jaar in Nederland hebt gewoond, kunt u als ex-Nederlander via een optieverklaring van de gemeente waar u woont een verzoek indienen om het Nederlanderschap terug te verkrijgen.

Ik wil mijn familie in Nederland bezoeken

Heeft u gebruik gemaakt van de Remigratiewet en bezit u geen Nederlands paspoort (meer), dan kunt u een vijfjaren visum aanvragen: met een geldigheidsduur tot vijf jaar kunt u voor een duur van maximaal 90 per 180 dagen een bezoek brengen aan Nederland en andere Schengen-landen.

Een vijfjaren visum is niet verplicht, u kunt ook telkens wanneer u naar Nederland komt een visum aanvragen voor familiebezoek of vakantie

Ik wil naar het buitenland om werk te zoeken

Gaat u naar een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan kunt u 3 maanden naar werk zoeken met behoud van uw volledige WW-uitkering. Het maakt dan niet uit of u in die periode in Nederland woont of in het buitenland.

“Als ik ziek word in mijn geboorteland, wil ik kunnen vertrouwen op mijn zorgverzekering.”

We adviseren over verzekeringen en andere vragen.