Remigratiewet

De gewijzigde Remigratiewet is sinds 1 juli 2014 van kracht. De wet biedt degenen die tot de doelgroep van deze wet behoren en naar het land van herkomst willen remigreren financiële ondersteuning. Met land van herkomst wordt het land bedoeld  waar de remigrant is geboren.

Categorieën die onder de Remigratiewet vallen:

 • Turkije, Marokko, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, Servië, Bosnië-Herzegovina,  Montenegro, Macedonië (FYROM), Kosovo (indien u zich voor 1 juli 2014 in Nederland gevestigd hebt).
 • Kroatië (indien u zich voor 1 juli 2013 in Nederland gevestigd hebt).
 • Slovenië (indien u zich voor 1 juli 2004 in Nederland gevestigd hebt).
 • Griekenland, Italië, Portugal of Spanje (indien u zich voor 1 november 1993 in Nederland gevestigd hebt).
 • Erkende vluchtelingen en asielgerechtigden die willen vertrekken naar hun geboorteland en die voor 1 juli 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen.
 • Molukkers die in 1951 en 1952 naar Nederland zijn gekomen en die zijn opgenomen in het register van de ‘Wet Rietkerk-uitkering’.

De Remigratiewet

De integrale weergave van de Remigratiewet vindt u hier. Om te zien of u in aanmerking komt, kunt u eenvoudig het stroomschema volgen.

Remigratie-uitkering

De hoogte van de Remigratie-uitkering is afhankelijk van het land waar u naar toe gaat en van uw persoonlijke situatie: u bent alleenstaand, éénouder gezin, gehuwd of samenwonend.

Tegemoetkoming ziektekosten

Als men in het land van vestiging vanuit Nederland niet meer verzekerd is voor ziektekosten, krijgt men ook een tegemoetkoming voor een zelf af te sluiten ziektekostenverzekering. 

Voorwaarden Remigratie-uitkering

Om in aanmerking te komen voor de Remigratie-uitkering moet de aanvrager:

 • behoren tot de doelgroep
 • minimaal 55 jaar oud zijn op de dag van aanvraag; 
 • op of na uw 18e levensjaar naar Nederland bent gekomen.
 • gedurende minimaal 12 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering of AOW-pensioen hebben ontvangen;
 • op het moment van de aanvraag tenminste 8 jaar ononderbroken het hoofdverblijf in Nederland hebben gehad, anders dan voor een tijdelijk doel; 
 • geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen;
 • een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit én de nationaliteit van het bestemmingsland, dan moet hij/zij vóór de remigratie afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Indien men alleen in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, moet hij/zij zo spoedig mogelijk de nationaliteit van het bestemmingsland aannemen of deze aanvragen;
 • niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985;
 • in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner, als deze eveneens in Nederland verblijft, remigreren.

Extra faciliteiten Remigratie-uitkering

 • jaarlijkse indexering van de uitkering;
 • de mogelijkheid om binnen 1 jaar naar Nederland terug te keren;
 • een meerjarenvisum voor bezoek aan Nederland;
 • na verbreking van de relatie een individuele uitkering voor beide partners;
 • voor wezen een financiële voorziening tot aan hun meerderjarigheid;
 • de partner kan bij het bezit van de Nederlandse nationaliteit deze behouden;
 • de mogelijkheid voor afgeschatte WAO'ers die vóór 1 april 2000 zijn geremigreerd, alsnog de remigratie-uitkering aan te vragen, indien zij op het moment van remigratie aan de voorwaarden voldeden.

Zie voor een overzicht van de bedragen 2020 de PDF onder dit document. 

N.B. De vergoeding ten behoeve van de reis- en bagagekosten werd uitsluitend verstrekt aan remigranten die vóór 01-07-2014 een aanvraag ingediend hadden. Voor aanvragers vanaf 01-07-2014 is deze tegemoetkoming komen te vervallen. Zij ontvangen alleen een maandelijkse vergoeding in het herkomstland.

Downloads

› 2020-doelgroep-en-vluchtelingen-remigratiebedragen.pdf

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.