Het NMI werkt samen met …

Het NMI werkt samen met …

Uitvoerende instanties

Naast lokale en landelijke overheden, is er ook contact met uitvoerende instanties. Zo werken wij nauw samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als de uitvoerder van de Remigratiewet.

NMI-consulenten begeleiden en adviseren cliënten op objectieve en onafhankelijke wijze onder andere bij het aanvragen voor een remigratie-uitkering. Deze aanvragen komen terecht bij de SVB. Hierover is veelvuldig contact tussen de twee organisaties. Minimaal eens per jaar is er operationeel overleg tussen het NMI en de SVB. Daarnaast is er regelmatig contact met het UWV, de IND en de Belastingdienst.

Gemeentelijke loketten

Het NMI werkt samen met diverse gemeenten. Bezoekers van sociale loketten worden doorverwezen naar het NMI en onze consulenten kunnen op hun beurt doorverwijzen naar de gemeente. Ook maken we in de verschillende locaties gebruik van de gemeentelijke huisvesting. Met een aantal gemeenten zijn er verder afspraken over doorverwijzing van en door sociale loketten met o.a. de gemeenten Eindhoven (zie onder), Roermond, Amsterdam en Rotterdam,

Lokale overheidsvertegenwoordigers

Het NMI werkt ook samen met het Surinaams consulaat, het  Ministerie van Justitie en Politie in Paramaribo en met sociaal attachés van Turkije. Regelmatig zijn deze vertegenwoordigers ook aanwezig op voorlichtingsbijeenkomsten om specifieke vragen omtrent lokale procedures te beantwoorden.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.