Wat doet het NMI

Géén overheidsorganisatie

Het NMI is nadrukkelijk géén overheidsorganisatie of controlerende instantie, en heeft geen opsporingsbevoegdheid. Ook is het NMI niet de bevoegde instelling die het geld of de uitkering verschaft of erover beslist.

Wat doen we wel?

“Ik wil remigreren, kan ik mijn uitkering meenemen?" 'Kom ik in aanmerking voor de remigratieregeling?' 'En hoe kan ik dit nu allemaal regelen?” Vragen waar cliënten vaak lang mee rondlopen voor ze die aan ons voorleggen. Een antwoord geven op deze en andere vragen, dát is onze taak. We geven dus samenhangende en onafhankelijke informatie. De cliënt krijgt objectieve voorlichting, advies en begeleiding.  Wat hij ermee doet? Dat is aan de cliënt zelf. Het NMI begeleidt en informeert, zodat de cliënt weet welke stappen hij moet ondernemen om te bereiken wat hij wil.

In de wijk

U kunt de consulenten van NMI ondermeer spreken bij

  • het loket van een gemeentehuis
  • het loket van een stadsdeelkantoor
  • een loket schuldhulpverlening
  • Sociaal Raadslieden
  • een Huis in de Wijk
  • een bureau voor maatschappelijke dienstverlening
  • been Sociaal Ondernemershuis

Daarnaast houdt het NMI regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten in sociaal (culturele) verenigingen, thee- of buurthuizen, moskeeën, kerken, andere ontmoetingscentra en ouderenorganisaties. Bent u geïnteresseerd in een groepsvoorlichting, neemt u dan gerust contact met ons op: 030-2342936.

 

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.