ANBI

Algemene doelstelling NMI

  1. Het geven van informatie, advies en begeleiding aan allen die in het kader van de Remigratiewet willen terugkeren naar het land van herkomst. Het ondersteunen in het besluitvormingsproces van migranten, die vertrek uit Nederland overwegen.
  2. Het geven van voorlichting over de Remigratiewet en de daarmee samenhangende regelingen aan groepen migranten(organisaties), sleutelpersonen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Samenstelling en beloning bestuurders

Het bestuur van het NMI wordt, conform artikel 4 van de Statuten van het NMI, gevormd door vertegenwoordigers uit de doelgroepen van het integratiebeleid en/of hun organisaties, vertegenwoordigers van verschillende relevante maatschappelijke organisaties, en leden die zijn benoemd op grond van hun kennis van en hun betrokkenheid met (re)migratie en de verschillende aspecten daarvan. 

Registratie Kamer van Koophandel

De Stichting Nederlands Migratie Instituut is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41154950. RSIN 009871615. 

Financieel overzicht

Zie hiervoor het financieel overzicht 2019 en de bijbehorende toelichting uit de jaarrekening 2019.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.