NMI in Turkse krant Haber

Introductie van het artikel in Haber is;

Personen met een migratieachtergrond hebben vaak de wens om na hun werkzame leven in Nederland terug te keren naar het land van herkomst. Per 1 juli 2014 is de Remigratiewet op een aantal punten gewijzigd. De voorwaarden zijn op dit moment om hier gebruik van te maken als volgt: Aanvragers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  55 jaar of ouder zijn; afkomstig zijn uit een van de doelgroepen van de wet; op de leeftijd van 18 jaar of ouder naar Nederland gekomen zijn; minstens één jaar uitkeringsgerechtigd zijn; minstens 8 jaar legaal in Nederland verbleven hebben. 

In 2019 is opnieuw gekeken naar de wijzigingen van de Remigratiewet, zoals doorgevoerd in 2014. De wet is nu niet verder bijgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben we gesproken met de kersverse directeur van de NMI, mevrouw Faridah Azimullah. 

"Er is geen organisatie om met ons te vergelijken. Wij bieden unieke dienstverlening. Wat ons ook bijzonder maakt in dat pakket is dat wij ook nazorg verlenen. Dus cliënten die vertrokken zijn naar het land van herkomst, bijvoorbeeld Turkije, kunnen alsnog bij ons aankloppen".

Hieronder kunt u het volledige intervieuw lezen.

Downloads

› HABER_APRIL_2019_INTERVIEW NMI DIRECTEUR FARIDAH AZIMULLAH_
Terug naar het overzicht

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.