Organisatie

Het bestuur van het NMI wordt, conform artikel 4 van de Statuten van het NMI, gevormd door:

  • vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke organisaties; en/of
  • leden die de doelgroepen van het remigratie- en integratiebeleid vertegenwoordigen; en/of
  • leden die zijn benoemd op grond van hun bestuurlijke kennis en ervaring.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr. W. Varkevisser
Secretaris: mw. S.V. Wolf
Penningmeester: mw. D. Griffioen                
Lid: dhr. A. Yalin
Lid: mw. Y. van der Schoot

Meer informatie over het bestuur is te vinden in het jaarverslag.

De directie is in handen van mw. Tjheng Hwa Tjoa.

De opdracht van het NMI wordt beschreven bij het onderdeel Onze taak.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.