Actueel

Opvragen gegevens na remigratie, hoe werkt het


Voordat u gaat remigreren, moet u zich in Nederland uitschrijven uit de gemeente waar u woont. Na de uitschrijving worden uw gegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) als onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP) bewaard. Uw burgerservicenummer (BSN) blijft gewoon geldig.

Heeft u na uw remigratie gegevens of documenten uit Nederland nodig, dan kunt u deze bij het RNI opvragen indien u na 1994 bent uitgeschreven. Dit kan online met DigiD of persoonlijk bij een RNI-loket op vertoon van uw ID. Bent u vóór 1994 vertrokken naar het buitenland, dan kunt u contact opnemen met de gemeente waar u het laatst heeft gewoond. Dit kan online of schriftelijk met verstrekking van een kopie ID.

U kunt ook iemand machtigen om namens u gegevens in Nederland op te vragen. Dit doet u door schriftelijk te verklaren dat u betrokkene toestemming verleent om namens u een uittreksel uit de RNI op te vragen en zowel een kopie ID van uzelf als van de gemachtigde bij te voegen. Realiseer u hierbij dat het gebruiken of versturen van een kopie ID risico’s met zich meebrengt. U ontvangt de gevraagde gegevens/documenten altijd op het buitenlandse adres dat u bij vertrek heeft opgegeven en in de RNI staat, deze kunnen niet op verzoek ergens anders heen gestuurd worden. Als de gegevens van het document of het huidige adres niet overeenkomen met de gegevens in de RNI, dan zal u gevraagd worden eerst een ondertekend wijzigingsformulier in te vullen en op te sturen.

28-06-2021