Actueel

Online Verklaring van in leven zijn UWV

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en woont u in het buitenland? Dan krijgt u elk jaar het formulier ‘Verklaring van in leven zijn’ toegestuurd om te kunnen aantonen dat u nog in leven bent, zodat u uw uitkering kunt blijven ontvangen.

U kunt dit formulier voortaan ook online met DigiD invullen en versturen. Zo voorkomt u vertraging in de verwerking en een eventuele opschorting van uw uitkering.

12-01-2023