Actueel

Online M-aangifte

Bent u in of na 2020 vanuit Nederland geremigreerd?

Dan kunt u voortaan ook online M-aangifte doen. Doe de M-aangifte online via Mijn Belastingdienst met uw DigiD of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).

In de volgende situaties kunt u alleen op papier M-aangifte doen

  • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en u hebt winst uit meer dan 1 onderneming in Nederland.
  • U hebt winst uit een onderneming buiten Nederland.
  • U wilt winst uit zeescheepvaart volgens de tonnageregeling berekenen.
  • U wilt M-aangifte doen over 2016, 2017, 2018 of 2019.

Kijk hier voor meer informatie.

03-03-2022