Actueel

Kinderopvangtoeslag affaire; ook herstel voor gedupeerden in het buitenland

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De toeslagaffaire ontstond als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en harde aanpak van verdachten.

Het is gebleken dat de werkwijze van de Belastingdienst onrechtmatig is geweest. Het handelen van de Belastingdienst zou discriminerend en onbehoorlijk zijn geweest. Tevens hebben de onderzoekscommissies geconcludeerd dat er sprake is geweest van institutionele vooringenomenheid en schending van de grondbeginselen van de rechtstaat.

Op 15 januari 2021 heeft het kabinet politieke verantwoordelijkheid genomen voor de toeslagaffaire door in zijn geheel af te treden. Momenteel wordt gewerkt aan een herstelplan voor de gedupeerde ouders. Op 22 december 2020 heeft het kabinet aan alle gedupeerden € 30.000 euro toegezegd. Zij kunnen zich melden op de website van de Belastingdienst.

Woont u nu in het buitenland, maar hebt u in Nederland kinderopvangtoeslag gekregen? Is deze kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Meldt u dan zich bij de Belastingdienst aan. De Belastingdienst kijkt of u in aanmerking komt voor herstel. Het maakt daarvoor niet uit waar u nu woont.

13-04-2021