• Wij staan klaar om cliënten uit Turkije en hun familie in binnen- en buitenland in deze moeilijke tijden te ondersteunen, en hulp te bieden met betrekking tot hun sociaaljuridische positie.

Güncel

Kennismaking Turkse sociaal attaché

In 2020 is Burak Çağatay Doğan aangesteld in zijn functie als sociaal attaché in Deventer. Sindsdien was door de coronamaatregelen alleen telefonisch contact met de heer Doğan mogelijk. Kortgeleden vond eindelijk een persoonlijke kennismaking tussen hem en NMI (in persoon van consulent Ahmed Alakay) plaats, waarbij zij elkaar informeerden over urgente kwesties die de aandacht van de Turkse SGK vragen en daarnaast signalen van Turkse (re)migranten hier en in Turkije konden uitwisselen.

Inkoop Turks pensioen
De attaché is zijn taken gestart net toen de toeloop voor de inkoop Turkse pensioen over zijn hoogtepunt was. De verminderde belangstelling daarvoor werd veroorzaakt door een wijziging in de Inkoop Turkse Pensioenwet waarmee het inkoopbedrag omhoog ging en de te ontvangen uitkering omlaag. In de afgelopen maanden zijn de attaché medewerkers in Rotterdam, Den Haag en Deventer vooral bezig geweest met het afhandelen van de laatste aanvragen.

TH205 formulier

Het TH205 formulier vermeldt de data die bijgehouden worden door UWV (en SVB). Dit wordt niet meer gevraagd voor de inkoop. In plaats daarvan werd het E301/PD U1 formulier geïntroduceerd. Dit formulier bevat ook een overzicht van het werkverleden en kan gebruikt worden voor de inkoop van Turks pensioen.

CAK-E121/NTUR121 formulier

Mei 2021 had een ontmoeting plaats tussen de SGK en UWV-SVB en CAK, waarin de problemen van Turkse remigranten met de SGK zijn besproken. Met de laatste partij is vooral gesproken over het E121 formulier: de SGK wil dat de partner van de uitkeringsgerechtigde óók vermeld wordt in het E121 formulier. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Remigratiecijfers Turkije

Tot slot is aan de attaché het NMI jaarverslag 2020 gepresenteerd en zijn de remigratiecijfers van in het bijzonder de Turkse doelgroep, besproken. NMI organiseerde in de afgelopen jaren samen met de Turkse consul-generaal en sociale attachés in samenwerking met lokale organisaties regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Deze waren bedoeld om de doelgroep over het Nederlandse Sociale Zekerheidsrecht en de Turkse wetten te informeren en werden altijd goed bezocht. De heren Doğan en Alakay hopen die samenwerking voort te kunnen zetten zodra versoepelingen dat toelaten.

03-06-2021