NMI Voorlichtingsbijeenkomsten

Het NMI informeert migranten over sociale zekerheidsvoorzieningen die terugkeer naar het land van herkomst mogelijk kunnen maken en de regels die bij terugkeer van belang zijn. Het NMI geeft die informatie aan individuen maar ook aan groepen migranten en aan maatschappelijke organisaties.

In de voorlichtingsbijeenkomsten is veel aandacht voor de gewijzigde Remigratiewet, maar ook voor sociale zekerheidswetten zoals AOW, ANW, WIA en Participatiewet. Daarnaast kunnen pensioenen, zorgverzekering, schuldhulpverlening en belastingen op de agenda staan. Tenslotte kan informatie worden gegeven over landspecifieke regelingen zoals de wet Personen Surinaamse Afkomst of de mogelijkheid tot inkoop van Turks pensioen.

De voorlichtingsbijeenkomsten kunnen worden aangevraagd door organisaties voor migranten, woongroepen, besturen van moskeeën en kerken, gemeentelijke instellingen en andere maatschappelijke organisaties. Voor een afspraak kunt u bellen op nummer 030-2342936.

De voorlichting van het NMI is kosteloos.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.