Voorlichting bij u in de buurt

Voorlichting bij u in de buurt

Het NMI informeert migranten over sociale zekerheidsvoorzieningen die terugkeer naar het land van herkomst mogelijk kunnen maken en de regels die bij terugkeer van belang zijn. Het NMI geeft die informatie op individueel niveau of aan groepen migranten, en aan professionalis bij maatschappelijke organisaties.

In de voorlichtingsbijeenkomsten is veel aandacht voor de gewijzigde Remigratiewet, maar ook voor sociale zekerheidswetten zoals AOW, ANW, WIA en Participatiewet. Daarnaast kunnen pensioenen, zorgverzekering, schuldhulpverlening en belastingen op de agenda staan. Tenslotte kan informatie worden gegeven over landspecifieke regelingen zoals de wet Personen Surinaamse Afkomst of de mogelijkheid tot inkoop van Turks pensioen.

“Wat weten jullie veel!”

Vaak gehoord na een groepsvoorlichting is de kreet ''Wat hebben jullie veel kennis in huis!". Rond het voornemen om te gaan remigreren kunnen veel vragen ontstaan. Heel fijn als je dan als potentiële remigrant op één avond zoveel objectieve informatie kan verzamelen en vragen kan stellen. 

De voorlichtingen vinden plaats op locatie en kunnen worden aangevraagd door organisaties voor migranten, woongroepen, besturen van moskeeën en kerken, gemeentelijke instellingen en andere maatschappelijke organisaties. Voor een afspraak kunt u bellen op nummer 030-2342936.

De voorlichtingen zijn geheel kosteloos.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.