Vluchtelingen

Vluchtelingen

Erkende vluchtelingen vallen onder de Remigratiewet, maar in 2015 en 2016 werd het NMI ook geraadpleegd door ‘nieuwe’ vluchtelingen. Hun vragen hadden onder meer betrekking op toelating tot Nederland, gezinsmigratie, doormigratie en definitieve terugkeer. Het NMI heeft hiervoor een intermediaire en signalerende functie naar overheid en maatschappelijke organisaties. Waar gewenst geeft het NMI ook (groeps)voorlichting aan deze vluchtelingen.

 

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.