Hulp bij migratie

Hulp bij migratie

Exporteerbare uitkeringen

De volgende uitkeringen kunt u, onder bepaalde voorwaarden, meenemen naar het buitenland:

  • Algemene Nabestaanden Wet (ANW)
  • WAO/ WIA (Wajong in beginsel niet)
  • Pre-pensioen/ VUT
  • Bedrijfspensioenfonds
  • AOW
  • Zorgverzekering (onder bepaalde voorwaarden, zie onder)

Neem voor specifieke informatie contact op met het NMI.

Zorgverzekering in het buitenland

Als u met een exporteerbare uitkering buiten Nederland gaat wonen bent u in bepaalde gevallen verzekerd voor medische zorgkosten.  Verhuist u naar een land dat behoort tot de Europese Unie (EU) of tot de Europese Economische ruimte (EER, Liechtenstein, IJsland Noorwegen ), dan bent u automatisch verzekerd tegen ziektekosten. Verhuist u echter naar een land buiten de EU of de EER, dan bent u alleen verzekerd voor medische zorgkosten als Nederland met dat land afspraken heeft gemaakt.  Zo’n land heet een verdragsland.

Verdragslanden die voor de doelgroepen van de remigratiewet van belang zijn, zijn onder andere afkomstig uit: Turkije, Marokko, Tunesië, Kaapverdië, de landen van voormalig Joegoslavië (Kroatië, Servië, Bosnië- Herzegovina, Montenegro, Macedonië), Indonesië en verder alle landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over  de vergoeding van ziektekosten.

Indien u in een land gaat wonen waarmee Nederland geen afspraken gemaakt heeft, bijvoorbeeld Suriname, dient u in dat land zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. De remigratiewet kent hiervoor een voorziening. Deze voorziening heet: ‘tegemoetkoming ziektekostenverzekering’ en is bedoeld als tegemoetkoming in de maandelijkse premie die u in dat land moet betalen voor een ziektekostenverzekering.

U kunt afhankelijk van het land waar u naar toe (re)migreert in aanmerking komen voor medische zorg in dat land mits u in aanmerking komt voor een WAO, WIA, WAZ, AOW, ANW of WAJONG uitkering. Bij het NMI kunt u nadere informatie krijgen over de juiste procedure. Bovendien kunt u, als dat nodig is, individuele begeleiding krijgen.

Belastingen

Om te voorkomen dat u meer dan een keer belasting betaalt over uw inkomen of uw vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. Een belastingverdrag is een afspraak tussen twee landen over wie het recht van belasting heeft over bepaalde inkomsten. De inhoud van de verdragen is niet voor elk land hetzelfde. Voor meer informatie, kunt u de belastingdienst benaderen.

PSA - Legaal verbijf Suriname

Wet Personen van Surinaamse afkomst/ verblijfsvergunning t.b.v Surinaamse remigranten

Als u naar Suriname verhuist met het doel om zich daar te vestigen, hebt u een verblijfsvergunning nodig.

Als u met gebruikmaking van de Remigratiewet naar Suriname wil verhuizen zijn er twee manieren om uw legaal verblijf in orde te maken, indien u niet in het bezit bent van de Surinaamse nationaliteit. Dat kan op basis van de ”Wet Personen van Surinaamse Afkomst” of door het aanvragen van een verblijfsvergunning bij het Ministerie van Justitie en Politie te Paramaribo.

Als u tenminste 60 jaar oud bent en hulp nodig hebt bij de aanvraag voor een PSA document kunt u zich wenden tot het Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam.

Op de webpagina van het consulaat vindt u alle belangrijke informatie welke betrekking heeft op legaal verblijf in Suriname.  

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.