Indien u meer informatie wil over de hieronder vermelde onderwerpen, neem dan contact op met het NMI.

Wilt u terug naar uw geboorteland? Misschien komt u wel in aanmerking voor de remigratie-uitkering. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden op een rijtje.

U ontvangt nu een uitkering

Wilt u uw uitkering meenemen naar het buitenland? Of dit mogelijk is, hangt af van het soort uitkering en het land waar u naar toe verhuist. Het kan zijn dat de hoogte van uw uitkering wordt aangepast. Bijvoorbeeld als de kosten van levensonderhoud in dat land lager zijn dan in Nederland. Ook kan het betekenen dat u voortaan zèlf loonbelasting moet betalen. Deze is dan niet meer verrekend in de uitkering.

Ontvangt u AOW, WIA, WAO, of ANW?  Dan is de kans groot dat u deze uitkering kunt meenemen.

Bij een WW- of bijstandsuitkering is het heel anders: een WW-uitkering kunt u meestal niet meenemen en een bijstandsuitkering kunt u nóóit meenemen.

U komt in aanmerking voor een uitkering Remigratiewet

Wanneer u 55 jaar of ouder bent en in Nederland geen werk (meer) hebt, kunt u een beroep doen op de Remigratiewet. U en uw eventuele partner krijgen dan voor de rest van uw leven een uitkering in het land van herkomst. De hoogte van deze uitkering is aangepast aan de kosten van levensonderhoud in het betreffende land.

De Remigratiewet geldt voor:

  • erkende vluchtelingen en asielgerechtigden
  • personen afkomstig uit en geboren in Suriname
  • mensen uit de zogenaamde wervingslanden (waaronder Turkije en Marokko)
  • een specifieke groep Molukkers.

Behalve uw leeftijd, zijn andere belangrijke eisen dat u 18 jaar of ouder was toen u in Nederland kwam wonen, de laatste acht jaar steeds hier heeft gewoond en geen schulden aan de overheid hebt.

Als u de Nederlandse nationaliteit en de nationaliteit van uw geboorteland  hebt dient u bereid te zijn afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.

Door bijgaand remigratiemodel te doorlopen, kunt u zien of u in aanmerking komt voor de remigratie-uitkering.

U ontvangt een uitkering èn u komt in aanmerking voor de Remigratiewet

Ontvangt u een uitkering die u kunt meenemen? Komt u wellicht óók nog in aanmerking voor een uitkering Remigratiewet? Dan is het meestal verstandig een beroep op beide regelingen te doen.

Wanneer u inderdaad aan de voorwaarden van beide voldoet, ontvangt u de uitkering die het hoogste bedrag uitkeert. Later kunt u altijd terugvallen op de uitkering op basis van de Remigratiewet wanneer uw uitkering lager uitvalt. Daarnaast kan een beroep op de Remigratiewet een ziektekostenverzekering bieden die u anders niet gehad zou hebben.

Kortom … maak een afspraak

U snapt dat het onmogelijk is hier volledig te zijn. U heeft dus geen zekerheid dat u alles hebt gevonden wat in uw situatie van belang is. Maak daarom een afspraak met een consulent. U voorkomt dan dat u voor verrassingen komt te staan!

Als u wilt remigreren, zijn er namelijk veel verschillende regelingen om u hierbij te helpen.

Maar altijd geldt: als u naar het buitenland vertrekt, kan dit gevolgen hebben voor uw zorgverzekering, voor uw pensioen, voor de inkomensbelasting en voor de hoogte van uw uitkering die u misschien uit Nederland meeneemt. Daarnaast kunnen er in het land waar u naar vertrekt speciale regelingen zijn die voor u van belang zijn. Over de Nederlandse wetten en regelingen kunt u informatie vinden op deze website, op de website van bijvoorbeeld de SVB en het UWV.

Tot slot …

De Nederlandse overheid keert alleen uitkeringen uit in landen waarmee afspraken gemaakt zijn over controle (een AOW uitkering naar een niet verdragsland wordt niet volledig uitgekeerd). Dit zijn alle landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en de zogenaamde verdragslanden.

De Nederlandse overheid kan uw gegevens controleren. Het is daarom van groot belang om correcte informatie te geven. Ook als u in een gesprek met een consulent onjuiste gegevens opgeeft, kunt u een onjuist advies krijgen. Geeft u aan de Nederlandse overheid onjuiste gegevens, dan riskeert u een aanzienlijke boete.

'Het NMI geeft mij informatie over mijn uitkeringen'

Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen hier een antwoord op te vinden.

Wij kunnen u helpen

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.