Indien u meer informatie wil over de hieronder vermelde onderwerpen, neem dan contact op met het NMI.

U wilt een deel van uw tijd in Nederland zijn en een deel in uw geboorteland.

Als u langere tijd in het buitenland verblijft, kan dat gevolgen hebben voor de rechten die u in Nederland heeft. Er kan een maximum zijn aan de tijd die u per jaar in het buitenland kunt doorbrengen zonder uw rechten te verliezen. Dat kan wanneer u een uitkering of een verblijfsvergunning heeft of wanneer u in een huurhuis woont.

Wanneer u meer dan acht maanden in een jaar in het buitenland verblijft, wordt bovendien aangenomen dat u niet meer in Nederland woont. Kortom, regels om rekening mee te houden. Wie er zich niet aan houdt, kan een uitkering verliezen, een verblijfsvergunning kwijtraken of uit zijn woning gezet worden.

We zetten de belangrijkste regels voor u op een rijtje. 

U wilt in Nederland blijven wonen

De overheid stelt als eis dat u niet langer dan acht maanden per jaar in het buitenland bent. De periode van acht maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn; u moet dus alle tijd optellen dat u in één jaar in het buitenland bent . Bent u langer dan acht maanden per jaar in het buitenland, dan moet u zich laten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP).  Dit is de registratie waarin de gemeente bijhoudt wie er in die gemeente woont. U moet zich eveneens laten uitschrijven als u uw huis in Nederland aanhoudt. Wanneer u zich heeft uitgeschreven, woont u formeel niet meer in Nederland.

U wilt in uw huis in Nederland blijven wonen

Woont u in een huurhuis (sociale huurwoning), dan kan uw huurcontract worden opgezegd als u er lange tijd niet in woont. Let op: Dat mag ook wanneer u steeds uw huur heeft betaald.

Omdat er een tekort aan sociale huurwoningen bestaat, willen woningcorporaties niet dat deze woningen lang onbewoond blijven.  Niet alle corporaties stellen dezelfde eisen, maar vaak wordt vereist dat u tenminste 6 maanden per jaar in uw woning woont. Blijft de woning langer onbewoond dan mag de woningcorporatie het huurcontract opzeggen en de woning ontruimen.  Neem dus contact op met uw verhuurder wanneer u voor langere tijd weggaat en vraag welke regels hiervoor gelden of zoek dit op in uw huurcontract.

U wilt uw uitkering behouden

Of u uw uitkering  kunt behouden als u in het buitenland verblijft hangt af van de duur dat u niet in Nederland bent en de soort uitkering dat u heeft.

Mocht u enkel een AOW uitkering ontvangen naast bijvoorbeeld een pensioen dan kunt u uiterlijk zes maanden in het buitenland verblijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn.

Als u naast de AOW ook een AIO (Bijstand) ontvangt dan mag u niet langer dan 13 weken in het buitenland verblijven als u uw AIO aanvulling (Bijstand) wilt behouden.

Met een WAO- of WIA-uitkering  kunt u na toestemming van het UWV ook pendelen. Het is verstandig om uw verblijf in het buitenland niet langer dan zes maanden te laten duren. Dit om problemen met uw uitkering te voorkomen.

U wilt uw verblijfsvergunning behouden

Bent u langer dan zes maanden per jaar in het buitenland en u heeft een verblijfsvergunning, dan kunnen en er verblijfsrechtelijke problemen ontstaan. Omdat u uw hoofdverblijf  volgens de wet buiten Nederland hebt verplaatst.

Het hoofdverblijf is de plaats waar u permanent woont. Als u een Nederlandse verblijfsvergunning hebt dan moet u uw hoofdverblijf in Nederland hebben. Uw type vergunning bepaalt hoe lang u buiten Nederland mag zijn.

Met een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd mag u niet meer dan vier en respectievelijk zes maanden aaneengesloten buiten Nederland zijn.

Vergunning voor EU langdurig ingezetenen

U mag met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen maximaal zes jaar in een ander EU-land zijn. Buiten de EU mag u maximaal twaalf maanden verblijven.

Wanneer is er sprake van een verplaatsing van het hoofdverblijf? Dit is het geval bij de volgende situaties:

  • U hebt bij vertrek uit Nederland gebruik gemaakt van een remigratieregeling, bijvoorbeeld een regeling op grond van de Remigratiewet.
  • U bent meer dan zes maanden aan elkaar buiten Nederland geweest en hebt een vergunning voor onbepaalde tijd.
  • U bent meer dan 4 maanden buiten Nederland geweest. U hebt een vergunning voor bepaalde tijd. 

U wilt uw Nederlandse nationaliteit behouden

Als u alleen de Nederlandse nationaliteit bezit; U kunt uw Nederlandse nationaliteit nooit verliezen door lange afwezigheid. Als u nu de Nederlandse nationaliteit heeft en er geen afstand van doet, blijft u Nederlander zelfs als u nooit meer in Nederland terugkomt. Als u een dubbele nationaliteit bezit: Volgens de huidige wetgeving behoudt u de Nederlandse nationaliteit, als u aan één van deze voorwaarden voldoet: van de 10 jaar woont u minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de EU; u verlengt steeds op tijd het Nederlandse paspoort of vraagt een verklaring van Nederlanderschap aan. Op tijd wil zeggen: voordat de periode van 10 jaar verstrijkt dat een paspoort geldig is. Vanaf de dag dat u het paspoort (of verklaring) ontvangt, gaat een nieuwe periode van 10 jaar in.

'Het NMI helpt mij kosteloos bij het voorbereiden van mijn vertrek'

Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen hier een antwoord op te vinden.

Wij kunnen u helpen

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.