Het NMI verleent ook nazorg aan de remigrant die is vertrokken naar zijn of haar geboorteland. Onder staat informatie over enkele belangrijke onderwerpen. Indien u meer informatie wil over de hieronder vermelde onderwerpen, neem dan contact op met het NMI.

Levensbewijs

Eenmaal per jaar zal uw uitkeringsinstantie, pensioenfonds, de SVB of het UWV, van u vragen om een levensbewijs op te sturen. U ontvangt van uw uitkeringsinstantie  een voorbedrukt formulier waarop de bevoegde ambtenaar van het remigratieland verklaart dat u nog in leven bent. Het document dient door de bevoegde authoriteit van het remigratieland van een apostillestempel te worden voorzien en bij  consulaire zaken van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat ingeleverd te worden. Als er een apostillestempel op een officieel stuk staat gaan Nederlandse overheidsinstanties er vanuit dat de inhoud van dat document juist is. In de brief die u van de uitkerende instantie ontvangt, staat waar u het levensbewijs dient te laten opmaken en afstempelen. 

Wijziging persoonlijke situatie

Als uw persoonlijke situatie wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Voorbeelden zijn: u bent alleenstaand en gaat samenwonen, u gaat van uw partner scheiden of duurzaam gescheiden leven, uw partner komt te ontvallen, uw kind wordt  meerderjarig, uw uitkering wordt naar beneden bijgesteld (bijvoorbeeld afgeschatte WAO/WIA uitkering), u gaat verhuizen, er wordt een kind geboren, etc. Of dat daadwerkelijk consequenties heeft voor uw uitkering, kunt u nagaan op de websites van de SVB of het UWV.

Ik wil op familiebezoek in Nederland

Indien u geremigreerd bent met gebruikmaking van de remigratiewet en geen Nederlands paspoort (meer) heeft , zijn er diverse mogelijkheden voor familiebezoek in Nederland. Deze remigranten kunnen gebruik maken van het zogenoemde vijf- jaren visum. Met dit visum kan men voor de maximale duur van 90 dagen gedurende maximaal vijf jaar op familiebezoek of op vakantie naar Nederland komen en andere landen die vallen onder het Verdrag van Schengen bezoeken. De termijn van 90 dagen hoeft niet aaneensluitend doorgebracht te worden binnen het Schengengebied, het mag met tussenpozen. U bent niet verplicht om het vijfjaren visum aan te vragen, u mag er ook voor kiezen om telkens wanneer u naar Nederland wilt komen een visum aan te vragen voor familiebezoek of t.b.v. toeristisch verblijf.

Ik wil terug naar Nederland

Terugkeer naar Nederland is geen probleem zolang u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. In dat geval zult u langs de reguliere weg opnieuw uw positie in de Nederlandse samenleving innemen, hoofdzaak is dat u in een Nederlandse gemeente ingeschreven moet zijn, anders is hervestiging in Nederland praktisch onmogelijk!

Remigranten die vóór terugkeer naar hun geboorteland afstand hebben gedaan van de Nederlandse nationaliteit dienen er voor te zorgen dat zij binnen één jaar na remigratie een verzoek  hebben ingediend om naar Nederland terug te keren op basis van de terugkeeroptie remigratiewet. De datum van indiening moet uiterlijk binnen een jaar na remigratie worden gedaan. De uitschrijving uit een Nederlandse gemeente wordt als  peildatum gehanteerd om te bepalen hoe lang geleden de remigrant vertrokken is uit Nederland.

Ik wil mijn Nederlandse nationaliteit terug

Nadat u één jaar weer  in Nederland hebt gewoond kunt u, indien u ex- Nederlander bent, door middel van een optieverklaring bij de gemeente waar u woont verzoeken om het Nederlanderschap terug te krijgen.

Belastingen algemeen (M-formulier)

Hebt u maar een deel van het jaar in Nederland gewoond, omdat u dit jaar in Nederland bent komen wonen of vorig jaar buiten Nederland bent gaan wonen?  Dan zult u uw belastingzaken moeten afwikkelen door gebruik te maken van het zogenoemde M-formulier. Deze vorm van aangifte kan nog niet digitaal. Als de belastingdienst het M- formulier niet naar uw woonadres in het buitenland heeft gestuurd, kunt u dit formulier online aanvragen of door naar BelastingTelefoon Buitenland te bellen, vanuit Nederland 055-5385385, vanuit het buitenland 0031-55 5385 385. Als u niet thuis bent in belastingzaken, kunt u een gespecialiseerde belastingconsulent in de hand nemen, voor het afwikkelen van uw belastingzaken in Nederland.

Meestal bent u alleen belasting verschuldigd  voor de periode dat je in Nederland woonde. Over het inkomen dat na uw remigratie is verdiend is geen belasting verschuldigd in Nederland, tenzij u gebruik maakt van het keuzerecht om het gehele jaar als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. U kunt  hierover meer informatie inwinnen bij de belastingdienst of bij uw belastingconsulent.

Op het M-formulier moet u opgeven hoeveel pensioen u tot het moment van emigratie hebt opgebouwd. Via uw pensioenfonds(en) kunt u laten uitrekenen wat het exacte bedrag is dat u op uw  aangifte moet invullen. Uw dossier zal worden overgedragen aan de Belastingdienst Buitenland.  Daarnaast ontvangt u, indien van toepassing, een zogenaamde ‘conserverende aanslag’ voor toekomstig pensioen die u  moet betalen als u binnen 10 jaar na emigratie iets doet dat volgens de Nederlandse wetgeving niet mag, een voorbeeld daarvan is het afkopen van  lijfrenteaanspraken. Kom u er zelf niet uit dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/ premie volksverzekeringen

Woont u in het buitenland maar hebt u wel inkomen uit Nederland? Het kan zijn dat u dan geen belasting hoeft te betalen in Nederland over dat inkomen. In dat geval hoeft uw uitkeringsinstantie ook geen loonheffing in te houden op het moment dat u dat inkomen uitbetaald krijgt. Om te voorkomen dat u in 2 landen inkomstenbelasting moet betalen, heeft Nederland met een aantal landen afspraken gemaakt. U vraagt vrijstelling aan voor het inhouden van loonbelasting en premie volksverzekeringen met het formulier ‘Aanvraag vrijstelling van loonheffing’. Van de  Belastingdienst/kantoor Buitenland Team Loonheffing Particulieren Postbus 2865 6401 DJ Heerlen, zult u over uw verzoek bericht ontvangen. Voor informatie kunt u de webpagina van de belastingdienst bezoeken. Bij twijfel is het verstandig u bij te laten staan door een belastingadviseur.

'Het NMI helpt mij kosteloos bij het voorbereiden van mijn vertrek'

Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen hier een antwoord op te vinden.

Wij kunnen u helpen

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.