Vluchtelingen

Erkende vluchtelingen vallen onder de Remigratiewet, maar in 2015 en 2016 werden ook vragen gesteld aan het NMI door de ‘nieuwe’ vluchtelingen. De vragen gingen over de toelating tot Nederland, gezinsmigratie, doormigratie en definitieve terugkeer. Het NMI heeft hiervoor een intermediaire en signalerende functie naar overheid en maatschappelijke organisaties. Waar nodig geeft het NMI voorlichting aan vluchtelingen.

MEER INFORMATIE OVER REMIGREREN

NMI APP

Download nu onze remigratie app op je smartphone of tablet.