• In verband met een scholing dag is NMI op dinsdag 16 april beperkt telefonisch bereikbaar. Wanneer u ons een bericht stuurt of telefonisch uw gegevens achterlaat, nemen wij vanaf woensdag 17 april contact met u op.

Actueel

Uitfasering remigratiewet

Na 31 december 2024 zal het niet meer mogelijk zijn een beroep te doen op de diensten van NMI: volgens een eerder genomen regeringsbesluit wordt per 31-12-2024 de Remigratiewet uitgefaseerd. NMI houdt dan ook op te bestaan. Zie ook de informatie op de downloads pagina onder ‘Uitfasering Remigratiewet’.

Dit betekent dat uw remigratieaanvraag uiterlijk op 31-12-2024 bij SVB ontvangen moeten zijn, na deze datum worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Voor bestaande remigratierechten heeft het uitfaseren van de Remigratiewet geen gevolgen, deze blijven doorlopen.

Voor de dienstverlening van NMI heeft de uitfasering van de wet gevolgen in de zin dat deze in de komende jaren tot 2025 langzaam beperkt wordt. Voor een aantal hulpvragen en verzoeken zullen onze consulenten u daarom gaan verwijzen naar afdelingen van andere organisaties, waaronder Nederland wereldwijd, Sociale Verzekeringsbank, IND, Belastingdienst, consulaten, gemeentes, enz.

We zullen u zoveel mogelijk via o.a. deze website informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in onze dienstverlening.