DigiD aanvragen

Met een DigiD kunt u ook vanuit het buitenland zaken met de overheid, voor uw zorg of pensioen online regelen. Vraag dus liefst vóór uw vertrek uit Nederland een DigiD aan en activeer deze zo snel mogelijk. Ook is het handig ook uw digitale Berichtenbox bij de Nederlandse overheid te activeren; de Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u digitale post van de overheid ontvangt.

Woont u al in het buitenland, vraag dan uw DigiD aan via DigiD.nl. Daarna haalt u een activeringscode op door te videobellen met Nederlandwereldwijd. Of door langs te gaan bij een DigiD-balie in Nederland of in het buitenland. Met de activeringscode activeert u uw DigiD.

23-4-2024

Tot eind 2024 kunnen oudere migranten en erkende vluchtelingen onder voorwaarden gebruikmaken van de Remigratiewet. Ook kunnen mensen bij remigratie soms hun uitkering uit Nederland meenemen naar het herkomstland. Per 1 januari 2025 is het niet langer mogelijk een remigratie-uitkering aan te vragen en beëindigt NMI zijn diensten, maar remigratie is van alle tijden.

Om alle kennis die NMI in ruim 30 jaar opbouwde niet verloren te laten gaan, organiseert NMI de komende tijd workshops rond het thema (r)emigratie. In deze workshops deelt NMI kennis waarmee je cliënten in de toekomst kunt verwijzen of eventueel zelf verder helpen.

Bij voldoende belangstelling kunnen de workshops op locatie worden gegeven, maar ook op het NMI kantoor in Utrecht. Heb je als professional of ketenpartner interesse in het volgen van een workshop, wacht niet te lang en stuur een mail naar info@nmigratie.nl.  Je wordt dan snel nader geïnformeerd.

4 december 2023

Om uw persoonlijke gegevens nog beter te beschermen, kunt u alleen nog inloggen met DigiD sms-controle of met de DigiD app. Dit betekent dat u altijd uw telefoon nodig heeft bij het inloggen.

DigiD vanuit het buitenland

Voor het inloggen met een sms-code is een Nederlands telefoonnummer nodig. Beschikt u niet over een Nederlands telefoonnummer, download dan de DigiD app om snel en makkelijk te kunnen inloggen. U hoeft geen gebruikersnaam en wachtwoord meer te onthouden. U gebruikt alleen een pincode die u zelf mag kiezen.

De DigiD app is geschikt voor mobiele telefoons en tablets met besturingssysteem Android versie 7.0 of hoger en iOS of iPadOS versie 12.0 of hoger. Start de download hier.

7-2-2023

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en woont u in het buitenland? Dan krijgt u elk jaar het formulier ‘Verklaring van in leven zijn’ toegestuurd om te kunnen aantonen dat u nog in leven bent, zodat u uw uitkering kunt blijven ontvangen.

U kunt dit formulier voortaan ook online met DigiD invullen en versturen. Zo voorkomt u vertraging in de verwerking en een eventuele opschorting van uw uitkering.

12-01-2023

Verhuist u vanuit Nederland naar een land buiten de EU en beschikt u alleen over een identiteitskaart? Vraag dan vóór uw verhuizing ook een Nederlands paspoort aan indien u niet gebruikmaakt van de Remigratiewet!

In sommige landen, zoals Turkije en Marokko, voldoet alleen de Nederlandse identiteitskaart namelijk niet voor bepaalde bureaucratische procedures en is ook een paspoort vereist. Bijvoorbeeld als u een aanvraag doet voor een verblijfsvergunning in uw nieuwe woonland. Met name is dit van belang voor mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit.

Vraag uw Nederlandse paspoort aan voordat u zich uitschrijft uit Nederland om problemen met informatie over uw verblijfsadres te voorkomen.

03-01-2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd. Voortaan tellen inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer mee als kostendelende medebewoners voor gezinsleden met een bijstandsuitkering. Dit betekent dat de uitkering van medebewoners niet meer wordt verlaagd vanaf het 21e levensjaar. Vanaf 2023 gebeurt dit pas vanaf het moment dat een inwonende jongere de leeftijd van 27 jaar bereikt.

Klik hier voor het volledige bericht.

09-11-2022

Zoals wellicht bekend heeft het Nederlands Migratie Instituut (NMI) tot opdracht oudere migranten en erkende vluchtelingen te begeleiden bij hun afwegingen rond vrijwillige remigratie met gebruikmaking van de Remigratiewet.

NMI krijgt veel vragen over met name sociaaljuridische en financiële gevolgen bij remigratie, zeker sinds bekend is dat de Remigratiewet per 31 december 2024 wordt uitgefaseerd: na die datum is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de remigratieregeling. Om deze reden nodigen veel organisaties -waaronder welzijnsorganisaties, consulaten, moskeeën en buurthuizen- NMI uit voor het houden van een groepsvoorlichting.

Wilt u een groepsvoorlichting bij u in de buurt?

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn kosteloos en kunnen op locatie en vaak op maat worden verzorgd. Neem gerust contact met ons op voor het boeken van een bijeenkomst of het laten toesturen van voorlichtingsmaterialen (in verschillende talen beschikbaar): 030 234 29 36, of mail naar info@nmigratie.nl.

20-10-2022

Per 1 juli 2022 zullen staatsburgers van alle landen visumvrij mogen afreizen naar Suriname, mits het reisdoel toerisme en/of familiebezoek betreft.  Voor alle andere doeleinden waaronder zaken, werk, studie, stage en transit blijft de visumplicht van toepassing. Het e-visum wordt online aangevraagd via VFS Global.

Voor binnenkomst betaalt elke bezoeker voortaan een ‘entry fee’ van USD 25 of EUR 25. Het paspoort van de inreizende mag niet korter dan zes maanden geldig zijn bij aankomst in Suriname.

Meer informatie vindt u op de website van het Surinaamse consulaat in Nederland.

30-06-2022

Heeft u naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit?

En woont u buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie?

Dan is het belangrijk dat u uw paspoort op tijd vernieuwt.

Anders kunt u de Nederlandse nationaliteit verliezen.

De termijn waarbinnen u dit moet doen is op 1 april 2022 veranderd van 10 naar 13 jaar.

31-05-2022

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen, levensverzekeraars of andere uitkerende instanties zoals de SVB kunnen u daar om vragen.

De verklaring die u voor Nederland nodig heeft, wordt een bewijs van in leven zijn of levensbewijs genoemd en is feitelijk een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hieronder leest u hoe en waar u een levensbewijs kunt opvragen.

-Ga naar www.nederlandwereldwijd.nl

-Rechts onderin de blauwe balk vind u onder het kopje Service de optie Landen & gebieden.

-Vul daar het land waar u woont in.

-Klik vervolgens links boven in het menu de optie Wonen en werken aan.

-Onder de letter V vindt u het onderwerp Verklaring in leven zijn.

-Als u daar op klikt, vindt u alle benodigde informatie voor het aanvragen van een levensbewijs in het betreffende land.

Heeft u een levensbewijs nodig voor gebruik in het buitenland, dan heet de verklaring attestatie de vita. De attestatie de vita is internationaal erkend en wordt vaak in twee talen opgemaakt. Heeft u deze nodig voor een organisatie buiten Nederland? Dan kunt u de attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u woont. Het verschilt per gemeente wat de kosten zijn (rond de €20) en of u moet langskomen, of dat u de aanvraag via de website  kunt indienen.

09-03-2022