Güncel

Aile fertlerin Turkiye’de hastalik sigortasi

Hollanda’da yaşayan herkesin sağlık sigortası bulunmaktadır. Anlaşmalı olan bir ülkede yaşama, çalışma ve eğitim durumlarında yurtdışında sağlık sigortanız olabilir. Bunun için Hollan da’dan kanunen bir emekli maaşı veya bir ödenekle anlaşmalı bir ülkeye taşınmanız gerekmektedir. Sağlık sigortası primleri gittiğiniz ülkenin normlarına göre belirlenir. Gittiğiz ülkenin normlarına göre sağlık sigortası primi ödersiniz. Bunun için S1/121 formu gerekir. Bunu da CAK’tan temin edebilirsiniz.

 

Sigortalı kişi Hollanda’dan kanunen emekli maaşı veya bir ödenek ile Türkiyeye dönendir. S1/121 formu ile Türkiye’de sigortalı olur. Sigortalı ve onunla birlikte dönüş yapan ailesi de hastalık sigortasından yararlanır. Ancak CAK ve SGK arasındaki büroktratik sebeplerden dolayı şu anda sigortalının aile fertleri maalesef sağlık sigortasından yararlanamıyor. Kurumlar bu konuda henüz bir çözüme varamamıştır. S1/121 formu ve sağlık sigortası ile ilgili diğer imkanlar konusundaki sorularınızı NMI danışmanlarına yöneltebilirsiniz. Size bu konudaki imkan ve şikayetleriniz ile ilgili neler yapabileceğiniz konusunda tavsiye vereceklerdir.

Bu konudaki gelişmeleri bilgilendirmeye devam edecegiz.

21-5-2022