Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

De opdracht (of taak) van het NMI is de doelgroepen van de Remigratiewet en relevante maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk te informeren over de voorziening van de Remigratiewet en de laatste ontwikkelingen rond remigratie. Met name ook omdat het NMI de laatste tijd geconfronteerd wordt met hardnekkige onjuistheden en misverstanden rond de op 1 juli 2014 van kracht geworden 55+ remigratieregeling, lijken voorlichtingsbijeenkomsten nog steeds dringend noodzakelijk

Op verzoek van organisaties verzorgt het NMI daarom voorlichtingsbijeenkomsten, om duidelijk te maken w
àt de gewijzigde Remigratiewet vanaf 01-07-2014 nu precies inhoudt.
Tevens worden de sociale zekerheidswetten die van belang (kunnen) zijn bij een remigratie nader toegelicht, zodat niemand na zijn terugkeer voor onaangename verrassingen hoeft komen te staan. Onder meer organisaties voor migranten, moskeeën, maatschappelijke organisaties en woongroepen kunnen het NMI voor een voorlichtingsbijeenkomsten uitnodigen. Bel daarom NU het NMI (030-2342936) en maak een afspraak voor een bijeenkomst ! N.B. Deze dienstverlening van het NMI is gratis.

.