Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Jaarverslag 2012 Nederlands Migratie Instituut

Utrecht ,
14 juli 2013


Betreft: Jaarverslag 2012 Nederlands Migratie Insituut 
 

Geachte lezer,


Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) geeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken voorlichting over de remigratiewet en biedt begeleiding aan migranten die  gebruik willen maken van de voorzieningen die door de wet zijn ingesteld.

Het jaar 2012 stond in het teken van de veranderingen in de Remigratiewet. Eind 2011 werd een voorstel tot Herziening van de Remigratiewet ingediend bij het parlement.  De herziening zal leiden tot  een aanzienlijke beperking van het aantal mensen dat gebruik kan maken van de wet.
Tot  behandeling kwam het echter nog niet  in 2012, maar de nieuwe wet wierp haar schaduw vooruit en de  vraag  naar diensten van het NMI nam toe tot een nog niet eerder gekende hoogte.  
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe wij ons in kwalitatieve en kwantitatieve zin van onze taak hebben gekweten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. Tjheng Hwa Tjoa
directeur

  1. Download jaarverslag nmi 2012
.