Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Vacatures

VACATURE ERVAREN BESTUURDER NEDERLANDS MIGRATIE INSTITUUT

Als gevolg van het vertrek van een van onze bestuursleden  heeft het NMI een vacature voor een bestuurder. 

Algemene informatie over het Nederlands Migratie Instituut
Het NMI geeft als onafhankelijke stichting in opdracht van het Ministerie van SZW objectieve voorlichting en begeleiding over de Remigratiewet en remigratie- gerelateerde onderwerpen aan migranten en erkende vluchtelingen.

Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige - hetzij definitieve, hetzij tijdelijke - terugkeer naar het herkomstland. De consulenten geven informatie over de remigratieregeling maar ook over bijvoorbeeld verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, zorgverzekering, het zorgaanbod en onderwijsmogelijkheden. De individuele situatie van de cliënt staat altijd centraal en de positie van eventueel (mee)remigrerende partner en kinderen krijgt bijzondere aandacht.

Indien de migrant kiest voor definitief vertrek helpt het NMI bij het voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures. Ook na vertrek naar het herkomstland kan hij/zij voor vragen en advies rond de remigratie bij het NMI terecht.

Besturing NMI
Het NMI kent een organisatiemodel met een bestuur en een directeur. Het bestuur acteert als een bestuur op afstand, dat wil zeggen dat er een helder onderscheid is tussen taken en bevoegdheden van de directeur en het bestuur. De directeur heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsplannen en de activiteiten, op basis van het directiereglement waarin de richtlijnen voor de directievoering zijn vastgelegd. Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.  Het bestuur bestaat uit vijf à zes personen, er wordt vier tot zes keer per jaar vergaderd.
 
Profiel bestuurder  
De bestuurder:
Heeft een sterke affiniteit met het werk van het NMI en kennis van de verschillende    etnische groepen; heeft ook daadwerkelijk voeling met deze groepen;
Onderschrijft de doelstellingen van het NMI en vervult zo nodig een ambassadeursfunctie voor het NMI;
Heeft kennis van en/of inzicht in de ontwikkelingen binnen het werkveld van migratie    en remigratie en is in staat deze ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar het    NMI;
Heeft de beschikking over een voor het NMI van belang zijnd netwerk in de netwerken  van de verschillende doelgroepen en mogelijke partners of weet dit te vinden;
Heeft ruime bestuurlijke ervaring bij professionele organisaties
Heeft kennis, inzicht en ervaring met organisaties met een veranderopdracht
Beschikt over goede representatieve en communicatieve eigenschappen;
Beschikt over voldoende tijd om zijn/haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

Vergoeding
De functie van bestuurder betreft een onbezoldigde functie. De reiskosten worden vergoed en per vergadering of werkgroepactiviteit ontvangt de bestuurder een vergoeding.  Het NMI heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Procedure
De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden met de voorzitter van het bestuur, een bestuurlid en de directeur. De door de commissie geselecteerde kandidaat wordt ter benoeming voorgedragen aan het voltallig bestuur. De selectiegesprekken zijn gepland in maart 2017 te Utrecht.

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om vóór 1 maart 2017 uw belangstelling kenbaar te maken.

Stuurt u daartoe een e-mail naar e.lute@nmigratie.nl of een brief naar:
 
Nederlands Migratie Instituut
t.a.v. Edith Lute
Postbus 19215
3501 DE UTRECHT

Een informatiepakket kunt u opvragen bij onze front office/secretariaat:  Email: frontoffice@nmigratie.nl 
Telefoon 030 – 2342936

.