Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Bestuur

Het bestuur van het NMI wordt, conform artikel 4 van de Statuten van het NMI, gevormd door vertegenwoordigers uit de doelgroepen van het integratiebeleid en/of hun organisaties, vertegenwoordigers van verschillende relevante maatschappelijke organisaties, en leden die zijn benoemd op grond van hun kennis van en hun betrokkenheid met (re)migratie en de verschillende aspecten daarvan. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. W. Varkevisser (eigenaar Adviesbureau Varkevisser)
Secretaris: Mw. S.V. Wolf (zelfstandig onderzoeker)
Penningmeester: Mw. D. Griffioen (directeur Beleggingsfondsen ASN Bank)                           
Lid: Dhr. I. Ivakic (directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
Lid: Dhr. A. Yalin (voormalig bestuurder stadsdeel Amsterdam)

Personeel en directie

In 2015 waren gemiddeld 17,2 werknemers (13,6 fte) indienst van de stichting.
Daarnaast werden tijdelijke krachten en stagiaires ingezet. 

De directie is in handen van mw. Tjheng Hwa Tjoa.    

.