Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

De missie van het NMI

Het NMI ziet het als zijn missie het mogelijk te maken dat mensen een weloverwogen keuze kunnen doen om zich ergens in de wereld thuis te voelen.

Het NMI
is ervan overtuigd dat cultuur deel uitmaakt van ieders identiteit en dat migranten zich daardoor zowel met Nederland als met het land van herkomst verbonden voelen. Deze persoonlijke binding tussen verschillende werelden vormt het uitgangspunt van ons werk.
Daarom
- informeert het NMII migranten en erkende vluchtelingen in Nederland die zich afvragen of remigratie naar het land van herkomst voor hen het beste is, zodanig, dat zij zelf hierover een gefundeerde beslissing kunnen nemen;
- verstrekt het NMI informatie over de mogelijkheden die de Nederlandse overheid biedt voor ondersteuning bij remigratie (Remigratiewet) zowel aan groepen als individuen;
- ondersteunt het NMI de klant (en de eventuele partner en kinderen) die tot remigratie wil overgaan bij het voorbereiden en het afwikkelen van de benodigde procedures rond de remigratie;
- geeft het NMI ook na remigratie mensen de gelegenheid tot het stellen van alle aan remigratie gerelateerde vragen en geeft daarop antwoord;
- volgt het NMI het remigratiebeleid en voorziet dit - gevraagd en ongevraagd - van commentaar. Daarbij spelen de ervaringen met de doelgroepen en de bij deze groepen betrokken organisaties een rol.

Het NMI
wil acties van de migrant die gericht zijn op het herkomstland bevorderen, omdat dit bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de migrant en aan de maatschappelijke ontwikkeling, zowel in het land van vestiging als in dat van herkomst. Daarmee geeft het NMI inhoud aan de verbondenheid van migranten met het herkomstland en met Nederland.

Daarom
ontwikkelt het NMI projecten op het gebied van circulaire migratie, veelal in samenwerking met andere organisaties, waarbij migranten zich - tijdelijk - inzetten voor de ontwikkeling en wederopbouw van hun herkomstland.

Het NMI
wil voor zijn doelgroepen zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk zijn en past zijn dienstverlening daarop aan.

.