Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Nieuws

Wet woonlandbeginsel op losse schroeven ?

Donderdag 22 augustus 2013 bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat de verlaging van Anw-uitkeringen die naar Marokko en Turkije worden overgemaakt, in strijd is met internationale verdragen en internationaal recht. 
De verlaging van de Anw-uitkeringen is een gevolg van de invoering van de Wet Woonlandbeginsel, dat een korting regelt op uitkeringen bij export naar landen buiten de Europese Unie.

De uitspraak heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor tienduizenden andere uitkeringen als de kinderbijslag, het kindgebonden budget en delen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Minister Asscher (Sociale Zaken) bestudeert de uitspraak nog en overweegt hoger beroep. Dat zou minimaal een jaar in beslag nemen.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft het woonlandbeginsel in totaal betrekking op ruim 21 duizend uitkeringen, waarmee vorig jaar 52 miljoen euro was gemoeid. 

Later dit jaar doet de rechtbank een uitspraak over de korting op die uitkeringen.

Voor meer informatie: bel de remigratie infolijn van het NMI. Tel. 030-2364245

.