Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Links

Overheidsinstanties

Nederlandse ambassades in het buitenland:
http://www.mfa.nl/

Buitenlandse ambassades in Nederland:
http://cccd.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/CCCD

De Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl


De SVB, die onder meer de Remigratiewet uitvoert:
www.svb.nl

De Immigratie- en Naturalisatiedienst:
www.ind.nl

Over de portefeuille Wonen, Wijken & Integratie van het Ministerie van VROM:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=36075

Alle informatie over de rijksoverheid (voorheen Postbus 51):
http://www.rijksoverheid.nl/

Overige handige links

SSR, organisatie voor remigranten en hun familieleden, zowel in Nederland als Marokko. Heeft een steunpunt in Berkane (Marokko):
www.steunremigranten.nl


Voor mensen die een onderneming in het buitenland willen starten:
www.ondernemenoverdegrens.nl

IOM Internationale Organisatie voor Migratie:
www.iom-nederland.nl

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, landelijk expertisecentrum:
www.forum.nl


Marokkofonds voor structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in Marokko. Steunt met dat doel kleinschalige initiatieven.
www.marokkofonds.nl

Welzijnsorganisatie voor mensen uit het voormalig Nederlands-Indië:
www.pelita.nl

Allerhande informatie op het gebied van het socialezekerheidsrecht:
www.st-ab.nl

Wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio:
www.digitale-sociale-kaart.nl

Over deze website

SIN bureau voor visuele communicatie is verantwoordelijk voor de vormgeving van de website van het NMI.
www.sin.nl

D-engine is verantwoordelijk voor de technische realisatie van de website van het NMI.
www.d-engine.nl

.