Welkom bij het NMI, het Nederlands Migratie Instituut

Remigratie Infolijn: 030 - 236 42 45 Zoek naar spreekuur lokaties
NMI

Welkom bij het Nederlands Migratie Instituut

Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar het land waar ik vandaan kom?'

Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige -hetzij definitieve, hetzij tijdelijke- terugkeer naar het herkomstland. De consulenten geven informatie over bijvoorbeeld verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, het zorgaanbod en onderwijsmogelijkheden. De individuele situatie van de cliënten staat altijd centraal en de positie van (mee)remigrerende vrouwen en kinderen krijgt bijzondere aandacht.

Indien de migrant kiest voor definitief vertrek helpt het NMI bij het voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures. Ook na vertrek naar het herkomstland kan hij/zij voor vragen en advies rond de remigratie bij het NMI terecht.

Nieuws

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ENSCHEDE

In samenwerking met de Stichting Davet Enschede wordt op zondag 31 mei 2015 ...

lees meer hierover

VOORLICHTING IN LAND VAN HERKOMST; BOSNIE & HERZEGOVINA


Het Nederlands Migratie Instituut gaat een tweetal ...

lees meer hierover

TELEFONISCH SPREEKUUR SURINAME

AANKONDIGING    

TELEFONISCH SPREEKUUR SURINAME  

VANAF: 1 JUNI 2015 ELKE ...

lees meer hierover
.